eakpawintravel.com

“เอกปวีณ” เป็นนามปากกาที่ผมใช้เขียนหนังสือครับ ผมอ่านสารคดีท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม และเมื่อมีโอกาสได้เดินทางจึงอยากเขียนบอกเล่าเรื่องระหว่างทางที่ประสบพบเจอ จนมีผลงานหนังสือที่ได้พิมพ์ออกมา ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่หาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ผมเองก็หาข้อมูลในการเดินทางและเขียนหนังสือจากอินเตอร์เน็ต อยากแบ่งปัน เรื่องราว ภาพถ่าย และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ให้ผู้อื่นบ้าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไม่มากก็น้อย