Articles

ความหมายและความเป็นมาของเว็บบล็อกคืออะไร

เว็บบล็อก (WeBlog) เป็นไดอารีส่วนบุคคล พื้นที่สำหรับความร่วมมือ เวทีแสดงออกทางการเมือง ห้องกระจายข่าว การเก็บรวบรวมลิงก์ ความคิดส่วนตัวของคุณ บันทึกสำหรับคนทั่วโลก

5 เหตุผล ทำไมผู้อ่านไม่อยากกลับมาอ่านบล็อกของเราอีก

ลองนึกภาพว่าบล็อกที่มีอายุแค่หนึ่งเดือน มีผู้เข้าอ่านบล็อกเป็นพันๆคนต่อวัน ขณะที่บล็อกของเรา มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นหลายเดือนหรือเป็นปี แต่มีผู้อ่านไม่มากนัก หรือมีผู้อ่านที่ไม่ซ้ำเลย

เว็บบล็อกมีประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจยังไงบ้าง

ทำไมธุรกิจที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากที่นี้มีเว็บไซต์เป็นทางการอยู่แล้ว จึงต้องทำบล็อกขึ้นมาอีก ก็เพื่อนำบล็อกมาใช้ในเชิงประชาสัมพันธ์ เพื่อทำการตลาดให้กับสินค้า หรือโปรโมทธุรกิจ

ลำดับชั้นความสำคัญของการออกแบบหน้าเว็บบล็อก

หลักสำคัญในการออกแบบหน้าเว็บบล็อกอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างลำดับชั้นความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บบล็อก เพื่อเน้นให้เห็นว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญมาก